Toimialaa koskevia työehtosopimuksia TyövuoroVelhossa


  • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES); jaksotyöaika ja yleistyöaika
  • Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus; jakso- ja yleistyöaika
  • Ensihoitopalvelualan työehtosopimus
  • Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus
  • Suun terveydenhoitohenkilöstöä koskeva työehtosopimus
  • Terveyspalvelualan työehtosopimus
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Työvuorosuunnittelun asiakkaita | Sosiaali- ja terveysala